Saturday, 31 March 2018

Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full )

latest, Legit and 100% successfully tested Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full ) is here, download and enjoy. Safe and Secure. GET IT HERE!

Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full )

--- Notes --

Cảm ơn bác nguyễn tuấn nghĩa đã share link nha Link down KeyGen cho máy tính Các dụng cụ cần chuẩn bị + FilzaElectracuted (tất nhiên rồi) tweak này mình đã hướng dẫn cài rồi. Link video hướng dẫn + Máy tính dùng Windows + KeyGen link ở trên đó - Cách làm: + Bước 1: Xem Serial chưa kích hoạt + Bước 2: Dùng máy tính tải KeyGen.zip về và giản nén, được file KeyGen.exe. Chạy file đó lên + Bước 3: Điền Serial chưa kích hoạt vừa nãy vào "Device SN" và bấm Generate để lấy Serial crack + Bước 4: Sao lưu lại cài đặt Filza và ta được file settings.fzs + Bước 5: Mở file đó bằng Property List Editor bằng cách: chọn file -- Thêm -- Mở với -- Property Editor. Sau đó chọn Item 1 + Bước 6: Nhấn chữ ( i ) ở SerialNumber để điền Serial đã crack ở bước 3 rồi lưu lại và thoát ra. Lưu ý: Nếu ai không có SerialNumber thì tự tạo ra và chỉnh nhé. + Bước 7: Mở file settings.fzs ở Filza lên và chọn "Tiếp tục" để khôi phục sao lưu . + Bước 8: Thoát hẳn Filza và respring lại máy. Sau đó vào lại cài đặt của Filza và kiểm tra xem đã kích hoạt được chưa, nếu chưa hãy làm lại. * Tận hưởng thành quả! *

Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full )
How to install:
- Download, extract and run .exe file,
(If your antivirus blocking file, pause it or disable it for some time.) - Choose destination folder

How to Use:
Open destination folder and locate file notes.txt, open it and read step by step.
Enjoy!


Don't forget to read instructions after installation. Enjoy Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full ). All files are uploaded by users like you, we can't guarantee that Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full ) are up to date. We are not responsible for any illegal actions you do with theses files. Download and use Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full ) on your own responsibility. Hướng dẫn crack tweak FilzaElectracuted cho ios 11 ( mở full )

No comments:

Post a Comment